Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú là nhu cầu mà rất nhiều người Việt Nam, Việt Kiều đã và đang cư trú tại Việt Nam bằng các loại visa Việt Nam khác nhau. Một số phiền phức khi bạn sử dụng visa Việt Nam đó là phải thường xuyên đi làm gia hạn visa nếu muốn cư […]

Điều kiện cấp thẻ tạm trú

Đối với người nước ngoài đã và đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sau thời gian cư trú bằng visa Việt Nam, và phải gia hạn visa Việt Nam nhiều lần, chính vì điều này đã gây nhiều bất tiện cho người nước ngoài, do đó nếu đủ điều kiện được cấp thẻ […]

Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là rất cần thiết. Các doanh nhân nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam sau 1 năm, do tính chất công việc mà người nước ngoài cần ở lại Việt Nam thêm nhiều năm, thì thay vì việc gia hạn […]

Cấp mới thẻ tạm trú nhanh

Các đối tượng được cấp mới thẻ tạm trú thường là những doanh nhân nước ngoài, nhà đầu tư… có thời gian cư trú, công tác ở Việt Nam hơn 1 năm. Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được Visa Quốc Tế triển khai hỗ trợ nhiều doanh nhân nước […]

Thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú sẽ được cấp cho người nước ngoài nếu thời gian định cư tại Việt Nam quá 1 năm, tức là sau nhiều lần gia hạn visa Việt Nam. Thời gian định cư của thẻ tạm trú từ 1 đến 3 năm, và đặc biệt trong thời gian dùng thẻ tạm trú, người […]