Thủ tục gia hạn visa

Thủ tục gia hạn visa Việt Nam dành cho người nước ngoài muốn sinh sống tại Việt Nam, hoặc đã từng ở Việt Nam và giờ muốn quay lại. Thủ tục gia hạn visa Việt Nam Hiện theo quy định của Việt Nam thì có một số loại visa và thủ tục gia hạn visa […]

Điều kiện cấp thẻ tạm trú

Đối với người nước ngoài đã và đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sau thời gian cư trú bằng visa Việt Nam, và phải gia hạn visa Việt Nam nhiều lần, chính vì điều này đã gây nhiều bất tiện cho người nước ngoài, do đó nếu đủ điều kiện được cấp thẻ […]